כללי

גולש יקר, אנא קרא את תקנון תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר בעיון לפני גלישה ושימוש בו – מטרתם, להבהיר לך את תנאי השימוש והמדיניות הנהוגה באתר, לרבות אופן השימוש של מפעילי האתר במידע, איסופו ושימושיו.

בעצם הגלישה באתר, או השימוש בו, הגולש מאשר שקרא והבין את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות והוא מסכים להם, ללא תנאי או סייג, ומובהר כי אלו יחולו עליו ויחייבו אותו. אם הגולש אינו מעוניין כי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות יחולו עליו, אזי הוא אינו רשאי לגלוש ו/או להשתמש באתר.

מנהלי האתר יהיו רשאים לשנות, או לעדכן את התקנון מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי וללא כל צורך בהודעה מוקדמת.

כל האמור באתר ובתקנון זה, מתייחס לנשים וגברים כאחד והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד , ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.

ערכת “חיבוק בקופסה” – תקנון רכישה

תקנון ותנאי שימוש

“האתר” – www.yoledet.co.il והמתחם https://shop.yoledet.co.il

אתר האינטרנט “פורטל יולדת” מופעל על ידי אמנון פלץ סוכנות לביטוח בע”מ ח.פ. 511810574
ליצירת קשר עם הנהלת האתר ניתן לפנות בכל נושא ל info@yoledet.co.il

“משתמש” – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר ו/או עושה שימוש באתר ו/או באיזה מהשירותים המוצעים בו, בין כלקוח ובין כגולש מזדמן.

פרשנות:

בתקנון זה, לביטויים אלו תהיה המשמעות שלהלן:

“התקנון” – תקנון זה כפי שמופיע להלן, וכפי שישונה מעת לעת בהתאם לצורך ו/או שיקול דעתה של החברה. 

“החברה” -“פורטל יולדת” מופעל על ידי אמנון פלץ סוכנות לביטוח בע”מ ח.פ. 511810574

“מנהלי האתר” – מי שמונה מטעם החברה לנהל את האתר.

“האתר” אתר האינטרנט של החברה בשם המתחם    https://shop.yoledet.co.il  ו/או https://www.yoledet.co.il/  ו/או  אתר/דף אינטרנט אחר הקשור לחברה (ע”פ השינויים הנדרשים).

“תנאי שימוש” – בהתאם לקבוע בתקנון זה והוראות הדין.

“מדיניות פרטיות” – כפי שמצורפת להלן https://www.yoledet.co.il/terms-conditions/  והמהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

בכל מקום בו מופיע בתקנון זה המונח “מנהלי האתר” ו/או פורטל יולדת ו/או “יולדת” הכוונה גם ל”חברה”.

תקנון רכישה באתר

1.     מבוא

 • 1.1.    ברוך הבא לאתר    https://shop.yoledet.co.il (להלן -“האתר”), בבעלות, ובהפעלת פורטל יולדת (בבעלות אמנון פלץ סוכנות לביטוח (1993) בע”מ) (להלן “פורטל יולדת”). האתר מאפשר רכישה מקוונת של מוצרים ושירותים המשווקים על ידי יולדת.
 • 1.2.    השימוש  בתקנון הינו בלשון זכר בלבד, וזאת לצורך הנוחות בלבד ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.
 • 1.3.    הוראות תקנון זה יחולו על כל גלישה באתר, שימוש ו/או רכישה של מוצרים ו/או  שירותים על ידי המשתמשים באתר, והן עשויות להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש.
 • 1.4.    שימוש באתר זה, לרבות גלישה ו/או רכישת שירותים ומוצרים על ידי המשתמש, מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות תקנון זה וכן כי הוא מסכים להוראות תקנון זה, לרבות לתנאי מדיניות הפרטיות, המפורטים בתקנון זה, כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן מסכים לפעול לפיהן ולקבלן ללא כל הגבלה או הסתייגות. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, אנא הימנע משימוש באתר או פנה אלינו ונשמח לנסות ולהקל במציאת דרכים חלופיות לקבלת המידע, השירותים ו/או המוצרים המוצעים באתר.
  בנוסף, בטרם ביצוע כל פעולה באתר זה, נדרש המשתמש לקרוא בעיון רב את תנאי השימוש. המשתמש אינו חייב להסכים לאמור בתקנון זה אולם באם אינו מסכים לכתוב בתקנון זה, נדרש המשתמש לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש.
 • 1.5.    הרישום לאתר וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש לחברה ו/או שהצטבר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.


2.       האתר והשימוש בו

 • 2.1.    החברה הינה הבעלים הבלעדי של התכנים המופיעים באתר.
 • 2.2.    הזכויות לשימוש בכתובות האתר שמורה לחברה בלבד.
 • 2.3.    תנאי השימוש באתר שלהלן, מגדירים, בין השאר, את אופן השימוש באתר וכן מסדירים את אופן הזמנת המוצרים.
 • 2.4.    המשתמש/לקוח באתר הינו כל מי שעושה שימוש בפונקציות האתר, הן במישרין והן בעקיפין, לרבות מבצע רכישה, מבקר, גולש ו/או כל שימוש אחר באתר, בין אם דרך מחשב, נייד או כל דרך אחרת (להלן: “המשתמש”).
 • 2.5.    אתר אינטרנט זה הינו בבעלות וניהול החברה. האתר נועד להצגת פעילותה של החברה, יעדיה, מטרותיה, קנייה ורכישה ממנה ככל שהדבר יתאפשר בהתאם להחלטות החברה. כל שימוש שייעשה באתר האינטרנט על ידי הגולש, מהווה את הסכמתו של המשתמש בו לנהוג בכפוף לתקנון זה ולפיו. כמו כן, משמש האתר כפלטפורמת תקשורת והעברת מסרים מקוונת מטעם החברה .
 • 2.6.    מכירת המוצרים לא מיועדת למכירה סיטונאית או למכירה חוזרת (קניית מוצרים מהאתר לצורך מכירתם לצד שלישי).   
 • 2.7.    כל משתמש מצהיר, מסכים ומתחייב לעמוד בכל התנאים הבאים:
  • 2.7.1.לא להעביר, לאסוף או לעשות שימוש בתכנים או במידע הנמצא באתר, בין אם המידע כאמור שייך לחברה ובין אם לצד ג’.
  • 2.7.2.לא לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית, פוגענית אשר תפריע, תשבש, תשנה, תשמיד, תפגום, תגביל, תחבל או תשפיע בכל דרך אחרת על פעולתו התקינה של האתר בכל דרך שהיא, לרבות ומבלי הגבלה, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, תוכנת ריגול, תוכנה זדונית או כל אמצעי או טכנולוגיה משמידה או משבשת אחרת.
  • 2.7.3.המשתמש רשאי לבצע שימוש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד לפי כל דין, בהתאם לתנאי התקנון, בתום לב, לשימושו האישי בלבד ולא לאף למטרה אחרת.


3.       שימושים אסורים באתר

 • 3.1.    ללא מתן הרשאה כתובה מראש על-ידי החברה, אין המבקר באתר רשאי לבצע את הפעולות או הצעדים הבאים בעת שימוש באתר ו/ או בתוכנו:
 • 3.2.    לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר.
 • 3.3.    להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר,  
   להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו.
 • 3.4.     להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר לשם חיפוש, סריקה,  
   העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר.
 • 3.5.    להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהוא.
 • 3.6.    לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.
 • 3.7.    לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.
 • 3.8.    שימוש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.
 • 3.9.    אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית, על-פי כל דין.


4.       המוצרים המוצעים באתר ומחיריהם

 • 4.1.    התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין המראה ומפרט המוצרים כפי שנראים בתמונה לבין המוצרים בפועל. מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה על מנת להציג תמונות מדויקות ומידע מדויק ככל האפשר.             
 • 4.2.    המכירה דרך האתר הינה בהתאם למלאי הקיים במחסני החברה ו/או החברות הנמכרות באתר. החברה/חברות אינה מתחייבת להחזיק בכל עת מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.
 • 4.3.    כל מחירי המוצרים הקיימים באתר נקובים בש”ח (שקלים חדשים). המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין ואינם כוללים דמי משלוח.
 • 4.4.    החברה רשאית לעדכן ולשנות את המחירים ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר ללקוח בעת השלמת הליך הזמנה.
 • 4.5.    החברה רשאית לפרסם ו/או להציע למשתמשי האתר, מבצעים ו/או הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שייקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה רשאית להפסיק כל הטבה ו/או מבצע ו/או קמפיין כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי, באופן מידי וללא הודעה מוקדמת.
 • 4.6.    אין כפל הנחות/הטבות על פריטים הנמכרים באתר (אלא אם יצוין אחרת. תנאי המימוש של הקופונים ו/או מבצעים מתחלפים הם בהתאם למפורט בקופון או במבצע.


5.       הרשמה לאתר וביצוע רכישה

 • 5.1.    לצורך שימוש פעיל באתר ו/או ביצוע רכישה כאמור לעיל, תידרש הרשמה בה יידרשו פרטים אישיים ודרכי התקשרות, לרבות: ת.ז. שם פרטי, שם משפחה, טלפון, תאריך לידה/ משוער, כתובת, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי תשלום. ייתכן שיהיה צורך בהזנת פרטים נוספים. המשתמש מאשר כי הפרטים שהוזנו הינם נכונים, מלאים ומדויקים, ומסכים כי מסירת הפרטים האישיים במהלך ההזמנה נעשית על פי רצונו ובהסכמתו.
 • 5.2.    הרשמה לאתר ו/או ביצוע רכישה מהווה הסכמה מלאה לתקנון זה, מדיניות הפרטיות ושאר תנאי הגלישה הקבועים בו.
 • 5.3.    מובהר בזאת כי הרשמה ו/או ביצוע רכישה באתר מהווה הסכמה מוחלטת ומלאה לקבלת מידע, לרבות מידע פרסומי ושיווקי, בהתאם לכל דין וליצירת קשר מטעם החברה לכל צורך שהוא, לרבות שאלונים, הזמנה לאירועים קמפיינים שיווקיים וכל חלק אחר מפעילות החברה, כמו גם מתן הסכמה לקבלת כל חומר מעבודתה השוטפת של החברה.
 • 5.4.    באם המשתמש אינו מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מפורטל יולדת , עומדת לרשותו האפשרות לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן יוכל להסיר בכל עת את פרטיו מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לו במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון (הודעות S.M.S) שיקבל מפורטל יולדת.
 • 5.5.    החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי מי מהמשתמשים באתר, או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה הבלעדית.


6.       פרטי המשתמש

 • 6.1.    המשתמש מתחייב בזאת למסור את פרטיו האישיים בלבד וכן מתחייב כי הפרטים שימסרו הינם נכונים, עדכניים, מלאים ומדויקים ומצהיר כי מסירת הפרטים האישיים במהלך ההזמנה נעשית על פי רצונו ובהסכמתו.
 • 6.2.    מובהר כי במסגרת הליך ההזמנה ומסירתה למשתמש נדרשת זמינות המשתמש באופן טלפוני ו/או לקבלת מסרונים וכי במקרה בו לא ניתן יהיה ליצור קשר עם המזמין בגלל אי זמינותו הטלפונית ולפיכך לא ניתן יהיה להשלים את תהליך ההזמנה ומסירתה לא תהיינה למשתמש טענות ו/או דרישות כלשהן כלפי יולדת במקרה של אי קבלת מידע באמצעות טלפון/מסרון מן הטעמים הללו.
 • 6.3.    מובהר כי במידה והפרטים שיימסרו יהיו שגויים, חלקיים או לא מדויקים, כי אז לא תוכל יולדת להבטיח את ביצוע ההזמנה ו/או את אספקת המוצרים לידי המשתמש במועד המתוכנן.
 • 6.4.    המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ו/או פרטים שאינם שלו עלולה להוות עבירה פלילית וכי במקרה של מסירת פרטים כוזבים ייתכנו צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו ליולדת בשל כך.

7.       עצם ביצוע העסקה באתר באמצעות כרטיס אשראי ו/או  תשלום באמצעות תשלום בביט  הינה הצהרה של המשתמש כי כרטיס האשראי ו/או  תשלום באמצעות באמצעות תשלום תשלום בביט באמצעותו מבוצעת העסקה הינו בבעלותו או בבעלות תאגיד בשמו הוא מבצע את העסקה, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הוא מורשה על פי כל דין ו/או הסכם לבצע את העסקה ובסכום העסקה המבוצעת.

8.       ביצוע הרכישה באמצעות האתר יתאפשר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

       החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את העסקה במידה ולא יתקיים אחד מתנאי הסף להלן:

 • 8.1.        המשתמש הינו בגיר (בן 18 ומעלה). במידה והמשתמש קטין (מתחת לגיל 18) או שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס או מכל מסיבה אחרת (יחד להלן, לצורך תקנון זה: “הקטין”), כי אז נדרש המשתמש בזאת לידע את האפוטרופוס הממונה עליו ו/או את הוריו (יחד להלן לצורך תקנון זה: “הממונים”). על הממונה חלה האחריות ליידע את המשתמש באתר בדבר תנאי השימוש בו.  כל פעילות אשר תבוצע על ידי משתמש קטין באתר תחשב כאילו ניתנה הסכמת הממונים עליו לאמור בתנאי התקנון.
 • 8.2.        המשתמש הינו גוף פרטי והרכישה מבוצעת לרכישת אישית בלבד. לא תותר רכישה למטרת מכירה חוזרת ולא תתאפשר מכירה סיטונאית.
 • 8.3.        המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.
 • 8.4.        המוצרים המבוקשים זמינים במלאי החברה ו/או במלאי החברות הנמכרות באתר.
 • 8.5.        המען אליו יש לספק את המוצרים הינו בישראל, ונמצא במפת החלוקה של הגוף המפיץ את המוצרים הנמכרים באתר זה.
 • 8.6.        התשלום בגין הרכישה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי (ישראלי ו/או בינלאומי בלבד) או באמצעות תשלום תשלום בביט פעיל בלבד .
 • 8.7.        רק לאחר אישור חברת האשראי לעסקה ו/או אישור  תשלום באמצעות תשלום בביט , יתקבל אישור באתר והעסקה תושלם.
 • 8.8.        השימוש וקבלת האישור כפופים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של חברת האשראי ו/או  תשלום באמצעות תשלום בביט ממועד ביצוע ההזמנה באתר (וגם אם העסקה לא הושלמה בסופו של דבר מכל סיבה שהיא), תהא רשאית יולדת לפנות אל המשתמש בהודעות עדכון באמצעות דוא”ל ו/או מסרונים, בנוגע למצב או סטטוס ביצוע ההזמנה.
  המשתמש מצהיר כי בעצם ציון כתובת הדוא”ל שלו, הוא מסכים לקבל הודעות הקשורות בהזמנה אותה ביצע. מובהר כי משלוח הודעות דוא”ל הקשורות בהזמנה אשר בוצעה, האמורה אינו מהווה ראיה לביצוע הפעולה. החברה רשאית לשלוח למזמין ו/או המשתמש הודעות, בכל דרך שהיא לרבות דוא”ל ו/או מסרון, כחלק מתפעול האתר ו/או כחלק ממתן שירות למשתמש האתר כגון: שליחת הודעת אימות פרטים, תזכורות לצורך השלמת הזמנה וכד’ והדבר לא יהווה “מסר פרסומי”. המשתמש מאשר בזאת שליחת הודעות כאמור על ידי החברה.
 • 8.9.        מובהר כי שירות החברה באתר ו/או התקנון לא ייחשבו להצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים, הזמנת המשתמש תחשב להצעה וקיבול יתבצע בעת האספקה בפועל בלבד.
 • 8.10.    המכירה באתר הינה מכירה עד גמר המלאי. אם במקרה שלאחר הזמנת מוצר באתר על ידי המשתמש, יתברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ההזמנה, כי אז יולדת, תודיע על כך למשתמש ותציע לו מוצר חלופי או לחלופין, תבטל את הזמנת המוצר ותזכה את הלקוח בעלות המוצר המבוטל כפי שחושבה בהזמנה.
 • 8.11.    במקרה של מבצעים מיוחדים ופרסום “תקנון ו/או תנאי מבצע” למבצע, יחולו על המבצע הוראות תקנון זה (ולרבות מדיניות הפרטיות ושאר תנאי הגלישה המופיעים באתר), בשינויים המחויבים. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה (ולרבות מדיניות הפרטיות ושאר תנאי הגלישה המופיעים באתר) לבין “תקנון ו/או תנאי מבצע”, יגברו הוראות “תקנון ו/או תנאי מבצע” כפי שפורסמו באתר.

9.       רישומי מערכות של פורטל יולדת  ו/או מי מטעמה יהוו ראיה קבילה לביצוע ההזמנה כאמור.

10.   אספקת המוצרים

 • 10.1.    פורטל יולדת  תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר לכתובת בישראל שיציין המשתמש בעת הזמנתו. יולדת תפעל ככל יכולתה לספק את הפריטים לכל יישובי ישראל. יולדת אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית ו/או מכל בחינה אחרת.
 • 10.2.    הרוכש יהיה רשאי לבחור במספר אפשרויות משלוח המוצעות באתר:
 • 10.3.    איסוף עצמי –  באפשרות של איסוף עצמי בעת ביצוע ההזמנה (במידה וקיימת אפשרות כזו לגבי המוצר שרכש), ניתן לאסוף ממשרדי פורטל יולדת ברחוב העבודה 11, ראש העין. במקרה זה, האחריות על המוצר תחול על הלקוח החל ממועד קבלת המוצר לחזקתו.
 •     במקרה שיבחר באפשרות לאיסוף עצמי, לא יחויב מבצע הפעולה בדמי משלוח. לקוח שיבחר   
 •     לבצע איסוף עצמי ממחסני החברה יעשה זאת בתיאום עם באמצעות פנייה בכתב לפורטל   
 •     יולדת  במייל לאחראי תפעול האתר במייל שכתובתו Info@yoledet.co.il.  
 •     שליח עד הבית – בהתאם למחירי חברות השילוח עמן עובד פורטל יולדת, ובהתאם למחיר    
 •     השליחויות של פורטל יולדת  עצמה. לאחר בחירת אפשרות המשלוח, לא ניתן לשנות את אפ
 •     שרות אספקת המוצר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה בו ההחברה תקבל פנייה לשינוי
 •     אפשרות המשלוח בטרם המוצר נשלח, החברה תעשה כמיטב יכולתה כדי להיענות לבקשת
 •     הלקוח ולשנות את אפשרות הספקת המוצר. אספקת המוצרים תתבצע בהתאם למדיניות
 •     חברת השילוח בכל משלוח.
 • 10.4.    חישוב מועדי האספקה יהיה על-פי ימי עסקים, דהיינו ימים א’-ה’, למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים (למעט במקרים בהם תואמה אספקה בימים אלו מראש מול החברה), שבת וימי חגים ומועדים.
 • 10.5.    התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס אשראי ו/או  תשלום באמצעות תשלום בביט  ויצטרף לתשלום עבור המוצרים, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, זולת אם בוטלה העסקה בשל פגם או אי התאמה, או אם בוטלה העסקה בטרם בוצע המשלוח.
 • 10.6.    פורטל יולדת  לא תהא אחראית לעיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה ממסירת פרטים שגויים ו/או לא מדויקים בעת ההזמנה על ידי המשתמש. פורטל יולדת  לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות השבתות וכיוצ”ב. במקרים של איחורים או עיכובים באספקה הידועים לפורטל יולדת  מראש, תעשה פורטל יולדת  את מירב המאמצים בכדי ליידע את הלקוח מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הלקוח במועד הרכישה.
 • 10.7.    דמי המשלוח הינם:
 • בקנייה עד 300 ₪ – 15₪ 
 • בקנייה של מעל 300 ₪ – חינם.
 • 10.8.    החברה רשאית לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

11.   שימוש בקופון

 • 11.1.    על פי שיקול דעתה הבלעדי, עשויה החברה להציע דרך האתר מבצעים, הטבות, ו/או הנחות, לתקופה אשר תקבע על ידי החברה. זאת באמצעות מוגבלת באמצעות שובר ייעודי, או באמצעות קוד ייעודי. להלן  “קופון”.
 • 11.2.    מימוש הקופון יהא כפוף לתנאי העסקה כמפורט בדף פרטי העסקה באתר, לתקנון האתר ו/או לתקנון הספקים המספקים את המוצרים הניתנים למימוש תחת אותו קופון.
  תנאי ומועדי מימוש הקופון הינם אלו המופיעים תחת תנאי המימוש, וניתנים לשינוי בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 • 11.3.    קופון יזכה את האוחז בו בזכות לקבל מהחברה ו/או הספק את המוצר אך ורק בכפוף להצגת תעודה מזהה ובכפוף לכך שפרטי האוחז בקופון זהים לפרטים שהוזנו באתר בעת הרכישה.
 • 11.4.    לאחר תום תקופת המימוש המצוינת בקופון, יפקע תוקפו של הקופון ולא ניתן יהא לעשות בו כל שימוש או לקבל החזר בגינו. האחריות לממש את הקופונים תוך תקופת המימוש מוטלת על הרוכשים בלבד ואין החברה אחראית בשום צורה לאיחור במימוש, או אי מימוש, מכל סיבה שהיא.
 • 11.5.    קופון ניתן למימוש במלואו בלבד וברכישה אחת. לא יתאפשר שימוש חזור בקופון בודד.
 • 11.6.    ברכישה המתבצעת באמצעות קופון, אין כפל מבצעים, אלא אם החברה הודיעה על כך מראש באופן מפורש ובכתב באתר ו/או במודעה ו/או על גבי הקופון.
 • 11.7.    בהתאם להנחיית הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן בנושא מיום 06.09.2015,  על קופון לא חלות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.
 • 11.8.    החברה רשאית למנוע מהרוכש לעשות שימוש בקופון, לרבות את רכישת המוצר במחיר מוזל באמצעותו, בין באופן זמני ובין לצמיתות, בין באופן מלא ובין באופן חלקי, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא הנמקה וללא מתן הודעה על כך מראש, וזאת בין היתר, בגין אחת או יותר מהסיבות הבאות:
  • 11.8.1.      המשתמש הפר אחד מתנאי הקופון, כמפורט בתקנון זה ו/או על גבי הקופון ו/או בפרטי העסקה הנוגעים לרכישת הקופון; החברה סבורה כי הרוכש ביצע או עתיד/ה לבצע מעשה בלתי חוקי או להפר את הוראות הדין, באמצעות שימוש בקופון;
 • 11.9.    המשתמש עשה שימוש בקופון כדי להטעות אדם אחר או כדי לגרום לפגיעה בצדדים שלישיים כלשהם;
 • 11.10. מכל סיבה חלופית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה:
  • 11.10.1.  החברה רשאית לבצע שינויים בתנאי הקופון בכל עת, על פי משיקול דעתה הבלעדי.
  • 11.10.2.  המשיך המשתמש בתהליך הרכישה באתר לאחר עריכת השינויים/ביטולים בתנאי הקופון כאמור יהוו את הסכמתו וקבלתו את תנאי הקופון החדשים. במצב בו המשתמש אינו מסכים לתנאי הקופון אול חלקם, עליו להימנע מהמשך שימוש בו.


12.   ביטול עסקה

 • 12.1.    ביטול עסקה על ידי המשתמש
  • 12.1.1.    המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות  
  •               הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות מכוחו.
  • 12.1.2.    להלן פירוט התנאים והדרך בא יכול המשתמש לבטל את עסקת הרכישה שביצע:
   • 12.1.2.1.     המשתמש רשאי לבטל את העסקה לרכישת המוצר מיום עשיית העסקה ועד
   •       ארבעה  עשר ימים מיום קבלת המוצר;
  • 12.1.3.      המשתמש אינו רשאי לבטל עסקה לרכישת המוצרים שלהלן:
   • 12.1.3.1.     טובין פסידים;
   • 12.1.3.2.     טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;
   • 12.1.3.3.     טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
  • 12.1.4.    ביטול של עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב לפורטל יולדת  במייל לאחראי תפעול האתר במייל שכתובתו Info@yoledet.co.il  .
  • 12.1.5.    לאחר קבלת ההודעה בדבר ביטול העסקה כאמור לעיל, פורטל יולדת  תחזיר למשתמש, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו, ולא תגבה מהמשתמש סכום כלשהו, למעט דמי ביטול על פי חוק, בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם. במקרה של ביטול העסקה עקב פגם או אי התאמה לא יגבו דמי ביטול.
  • 12.1.6.    במידה ומבצע הפעולה קיבל לידיו את המוצר, בטרם העסקה בוטלה על ידו, ידאג להחזרת המוצר לפורטל יולדת , על חשבונו, בהתאם לפרטים שיימסרו לו (במקרה של ביטול העסקה עקב פגם או אי התאמה החזרת הנכס לפורטל יולדת  תהיה על חשבונה). המוצר יוחזר, ככל שהדבר אפשרי או סביר, באריזתו המקורית.
 • 12.2.    מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה החברה רשאית לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם המשתמש, גם במקרה בו נשלחה הודעה על ההזמנה למשתמש. התקשרות שבוטלה לא יזכו את המשתמש בכל סעד שהוא ולא יהיו למשתמש כל טענות כנגד החברה:
  • 12.2.1.    במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
  • 12.2.2.    אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין;
  • 12.2.3.    במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;
  • 12.2.4.    אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או מי מטעמו;
  • 12.2.5.    הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ביצוע העסקה או בעת ההרשמה לאתר. במקרה זה, תבוטל העסקה והחברה מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם.
 • 12.3.    למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי שילב בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.


13.   אחריות בגין המוצר

 • 13.1.    המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות ונהנים מכל האחריות והשירות המקובלים בהתאם למקובל בחנויות החברה לגבי מוצרים אלו. ככל ומקובל למוצר מסוג זה, תצורף למוצר תעודת אחריות כדין.
 • 13.2.    מובהר בזאת כי האחריות על המוצר מוטלת על היבואן ו/או הספק ו/או היצרן, על פי כתב האחריות המצורף למוצר, ביחס למוצרים להם מצורפת תעודת אחריות, ועל פי המקובל ביחס ליתר המוצרים והכל בהתאם להוראות החוק. אם חלה תקלה בפעולתו של המוצר, על הצרכן לפנות ליבואן/הספק/היצרן על פי כתב האחריות המצורף למוצר.


14.   זכויות יוצרים וקנין רוחני

 • 14.1.    כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של פורטל יולדת .
 • 14.2.    האתר והתוכן המופיעים בו, לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, תרשימים, עיצובים, איורים, צילומים, תמונות, מפות, קטעי, אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוב’ (להלן – “המידע”) מוגנים ע”י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. המידע הוא קניינה של פורטל יולדת  או של צדדים שלישיים אשר התירו לחברה לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר.
 • 14.3.    אסור על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של יולדת.
 • 14.4.    המשתמש מכיר בזכויות היוצרים הקיימות במידע ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או כל שימוש בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים ובאמנות בינ”ל, או לגרום לכל שינוי או סילוף במידע או בכל חלק הימנו.
 • 14.5.    הסימנים המסחריים של החברה בין אם מצוין בצדם הסימון © ובין אם לאו, הם סימני מסחר של פורטל יולדת , או מותגים בבעלות פורטל יולדת , אשר השימוש בהם מותר בלעדית לפורטל יולדת. לא יעשה המשתמש כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של פורטל יולדת  בסימני המסחר או המותגים.

15.   יולדת רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. החברה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

16.   כל שימוש בתוכן באתר, לרבות בתוכן המסופק על ידי החברה (לרבות מדריכי קניה, מאמרים, מפרטים, הוראות שימוש ו/או תמונות) ו/או בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לתוכן באתר, לרבות לתוכן המסופק על ידי החברה ו/או לתוכן של צד שלישי וכן, לרבות תוכן לגבי מוצרים ו/או מבצעים, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור.

17.   החברה משתדלת שהמידע המובא באתר יהיה מדויק ככל הניתן. עם זאת, ייתכנו באתר ו/או בתוכן ובמידע המובאים בו, לרבות לגבי כל מוצר ו/או שירות ו/או מידע על מבצעים, שיבושים, אי דיוקים וטעויות, בין היתר עקב מעשים ו/או מחדלים של החברה ו/או מי מטעמה ו/או של צדדים שלישיים. המשתמש פוטר בזאת את החברה מכל אחריות בשל המידע ו/או התוכן המובא על ידה באתר ו/או טעויות בו, לרבות בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנגרם למשתמש בשל כל תוכן ו/או המידע כאמור ו/או הסתמכות המשתמש עליו, לרבות בקשר למוצרים, תיאורים, מחירים וכדומה.

18.   ציות לתנאים ושיפוי

 • 18.1.    המשתמש מתחייב בזאת לציית לכל הוראות הדין, לרבות חוק ו/או תקנה, העשויים לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי שימוש אלו.
 • 18.2.     המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ”ט עו”ד והוצאות משפט בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו תחויב החברה ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש לחברה אין אחריות לגביו; או שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על ידי המשתמש באתר ו/או בתוכנו, לרבות הפרת תנאים אלו.


19.   זמינות ו/או שינוי האתר

 • 19.1.    החברה רשאית להתיר או לאסור את גישת המשתמש לאתר בכל זמן על פי שיקול דעתה הבלעדי ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה.
 • 19.2.     מבלי לגרוע מהאמור, תהיה החברה רשאית להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.


20.   פרטיות

 • 20.1.    פורטל יולדת  אחראית לשמירת פרטיות פרטי המשתמש, ועדיין שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (ככל שאלו ידועים לה) במקרים בהם הדין מקנה לה זכות לעשות כן.
 • 20.2.    בעת ההרשמה לאתר וכן במהלך ביצוע רכישה של מוצר באתר יתבקש המשתמש לבחור במקום המיועד לכך האם הינו מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות S.M.S) בגין מבצעים והנחות בפורטל יולדת .
 • 20.3.    באם המשתמש אינו מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מפורטל יולדת , עומדת לרשותו האפשרות לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן יוכל להסיר בכל עת את פרטיו מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לו במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון (הודעות S.M.S) שיקבל מפורטל יולדת.


21.   התיישנות

 • 21.1.    מבלי לגרוע מהאמור בתקנון תנאי שימוש זה, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או טענה, ו/או דרישה כנגד החברה ו/או צדדים שלישיים הקשורים לשימוש באתר על ידי המשתמש ו/או למוצרים המופיעים באתר, תוגבל לתקופה של 6 חודשים וכלל הצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 בחוק ההתיישנות, תשי”ח-1958.


22.   תנאים נוספים

 • 22.1.    אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. בכלל זה, אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
 • 22.2.    אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.


23.   שינויים

 • 23.1.    מנהלי האתר רשאים לערוך ו/או לשנות מעת לעת את תקנון תנאי השימוש (ולרבות מדיניות הפרטיות ושאר תנאי הגלישה המופיעים באתר) וזאת ללא צורך במתן הודעה מראש על ביצוע שינוים ו/או עדכונים כאמור. שינויים אלה יכנסו לתקפם מיד עם העלאתם לאתר. כאשר יבוצע שינוי מהותי ויסודי בתנאים הנוגעים לשימוש במידע אישי שנמסר על ידי המשתמשים, תפורסם על כך הודעה באתר.
 • 23.2.    הואיל והשימוש באתר מתבצע בסביבה מקוונת, המשתמש מצהיר בזאת שהובא לידיעתו כי אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למחשבים ו/או חשיפת המידע שנאגר, ולפיכך לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בעניין זה בגין כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם לו בעקבות חשיפת המידע האמור.
 • 23.3.    משתמשי האתר רשאים בכל עת לפנות לאתר באמצעות עמוד “צרו קשר” ו/או לכתובת דוא”ל:   info@yoledet.co.il  ולבקש להסיר, לערוך, להנגיש או לנייד את פרטיהם הנמצאים במאגר, כמו גם כל פעולה אחרת לה הם זכאים (בכפוף להוראות הדין).
 • 23.4.    כמו כן, משתמשי האתר יכולים לפנות לעמוד “צרו קשר” ו/או לכתובת דוא”ל  :  info@yoledet.co.il  על מנת לדווח על טעויות, תוכן שגוי ודברים דומים נוספים, ואולם אין הדבר אומר כי מנהלי האתר חייבים לפעול ע”פ אותה פנייה וביכולתם לפעול לפי שיקול דעתם הבלעדי.
 • 23.5.    במידה ומשתמש יודע על פגיעה אפשרית כלשהי במשתמשי האתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או על פעולה כלשהי בקשר עם שימוש באתר שמהווה ו/או צפויה להוות הפרה כלשהי של הוראות הדין – מחובתו להודיע למנהלי האתר על כך ללא דיחוי.


24.   דין וסמכות שיפוט

 • 24.1.    הפרשנות לתקנון השימוש (ולרבות מדיניות הפרטיות ושאר תנאי הגלישה המופיעים באתר), כמו גם אכיפתם, או כל פעולה ו/או סכסוך הנובעים מהם, ייעשו אך ורק בהתאם לחוקי מדינת ישראל ולערכאה השיפוטית המוסמכת בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת בעניינם.

25.   הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.

26.   פורטל יולדת  רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצד יולדת לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר.

27.   אם אינך מסכים לכללי השימוש, התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה , אינך מורשה לגשת, לנצל או להשתמש באתר.

28.    יצירת קשר- בכל עניין, שאלה, ברור ו/או בקשה, אנא פנו אל החברה באמצעות טופס עמוד צור קשר או במייל  Info@yoledet.co.il.

בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי החברה בשעות הפעילות המקובלות באמצעות עמוד “צרו קשר” ו/או לכתובת דוא”ל:   info@yoledet.co.il .

 • 28.1.    אתר האינטרנט “פורטל יולדת” מופעל על ידי אמנון פלץ סוכנות לביטוח בע”מ ח.פ. 511810574
  ליצירת קשר עם הנהלת האתר ניתן לפנות בכל נושא ל:   info@yoledet.co.il.
 • 28.2.    משרדי החברה ממוקמים בראש העין והכתובת למשלוח דואר הינה: רח’ העבודה 11, ראש העין קומה 2, 4801761.
 • 28.3.    ניתן להשיג את מרכז שרות הלקוחות של החברה בימים ראשון עד חמישי בשעות הפעילות 09:00-15:30.
 • 28.4.    בנוסף, ניתן לכתוב מכתב לכתובת של משרדי החברה שלעיל ו/או באמצעות דואר אלקטרוני לתיבה שכתובתה:  info@yoledet.co.il.

17.3.2022

ערכת “חיבוק בקופסה” – תקנון רכישה

אנחנו מבקשים לקרוא את תקנון זה בעיון ולאשר את כל התנאים הבאים:

הגדרות

 1. ערכת “חיבוק בקופסה” – ערכת מוצרים לתינוק ולמשפחה הנמכרת באינטרנט באמצעות דף רכישה של ערכת חיבוק בקופסהhttps://shop.yoledet.co.il/product/hug-kit.
 2. פורטל יולדת (בבעלות אמנון פלץ סוכנות לביטוח (1993) בע”מ) (להלן “פורטל יולדת”) , חברת דיאדה דיאדה הורים וילדים בע”מ ( להלן חברת “דיאדה”), עגליס מוצרי תינוקות בע”מ,  ובייבי סטאר מוצרי תינוקות בע”מ
 3. תקופת מכירה של ערכת “חיבוק בקופסה” – מ-10.04.2022 ועד לגמר המלאי.

הצטרפות למאגר מידע

 1. מסירת פרטים במסגרת רכישת ערכת “חיבוק בקופסה” נעשית מרצוני החופשי וללא חובה חוקית לעשות כן.
 2. בהרשמה וסימון תיבת ההסכמה בדף רכישה של ערכת “חיבוק בקופסה”, אני מאשר/ת את הסכמתי לתנאי תקנון זה.
 3. בהירשמו לאתר ולשרותים באתר ובהירשמו לדף רכישת חיבוק בקופסא, המשתמש נותן את הסכמתו המפורשת  לרישום הפרטים שלו במאגרי מידע של פורטל יולדת, של דיאדה הורים וילדים בע”מ, של עגליס מוצרי תינוקות בע”מ,של בייבי סטאר מוצרי תינוקות בע”מ, של ע. לפידות פרמצויטיקלס בע”מ, ושל חברות המשתתפות בערכה המפורטות בסעיף 7 להלן ושהחברה תשלח אליו מדי פעם בדואר אלקטרוני ו/או ב- SMS ו/או בווטסאפ ו/או בכל אמצעי אחר לרבות באמצעות פניה טלפונית, ו/או  בכל דרך אחרת המותרת על פי דין, מידע בדבר שירותיה, לרבות מידע שיווקי ופרסומי, כמו גם מידע שיווקי ופרסומי של מפרסמים אחרים וכן מאשר המשתמש קבלת תוכן פרסומי, מידע ופניות שיווקיות ישירות מחברות דיאדה הורים וילדים בע”מ, סיקורה בע”מ, מטרנה תעשיות ש.מ מקבוצת אסם-נסטלה (שתעשה שימוש במידע בהתאם למטרות המפורטות במדיניות הפרטיות), פורטל יולדת, טבורית המאגר המרכזי לדם טבורי בע”מ ושל חברות המשתתפות בערכה המפורטות בסעיף 7 להלן המשתפות פעולה עם פורטל יולדת. 

 4. חברות המשתתפות בערכה:
  • פורטל יולדת
  • עגליס מוצרי תינוקות בע”מ
  • בייבי סטאר מוצרי תינוקות בע”מ
  • קימברלי קלארק ישראל בע”מ
  • מטרנה תעשיות ש.מ. מקבוצת אסם-נסטלה
  • חברת ע. לפידות פרמצויטיקלס בע”מ, המשווקת את תוסף הברזל- ספאטון
  • הנסיך הקטן אביב ואורן בע”מ
  • ספירולינה פול לייף
  • נינו גלובל בע”מ
  • קבוצת כלל ביטוח וסוכני ביטוח הקשורים או עובדים עמה
  • אמנון פלץ סוכנות לביטוח (1993) בע”מ
  • דקלה ידיד וסרמן
  • ל.ד. אקוויפמנט בע”מ (הכפתור)
  • באייר ישראל
  • אלטמן בריאות
  • “בייבי סליפ”- א.נ. עיצובים בעץ
  • תינוקלין- ליימן שליסל בע”מ
  • איילון- איילון חברה לביטוח בע”מ
  • לפידים- לפידים סוכנות לביטוח בע”מ
  • כרית לי- חברת רייב 
  • מיננה בע”מ
  • “הני דויטש”
  • אייץ’ אנד או רשתות אופנה (2003) בע”מ
  • פספרטו פתרונות הדפסה מתקדמים בע”מ
  • גולדפינגר תקשורת בע״מ
 5. ידוע לי שבכל עת אוכל לבטל את הסכמתי לקבלת דיוור פרסומי או פניות שיווקיות מפורטל יולדת, דיאדה והחברות המפורטות בסעיף 7 לעיל באמצעות פנייה לכל אחת מהן.
 6. לביטול הסכמתי לקבלת דיוור פרסומי או פניות שיווקיות מפורטל יולדת ניתן לפנות באמצעות הטופס בפורטל.
 7. לביטול הסכמתי לקבלת דיוור פרסומי או פניות שיווקיות מדיאדה ניתן לפנות באמצעות טופס צור קשר באתר.
 8. “לביטול הסכמתי לקבלת דיוור פרסומי או פניות שיווקיות ממטרנה תעשיות ש.מ מקבוצת אסם-נסטלה ניתן לפנות למטרנה בכתובת דוא”ל materna@il.nestle.com
 9. למען הסר ספק, מובהר בזה, ואני מסכימה שפורטל יולדת, דיאדה והחברות המשתתפות בערכה והמפורטות בסעיף 7 לעיל יהיו רשאיות  לעשות שימוש בפרטים שלי כמפורט בתקנון זה גם אחרי תום תקופת מכירה של ערכת “חיבוק בקופסה” ועד לבקשתי המפורשת אליהן לבטל את הסכמתי לקבלת דיוור פרסומי או פניות שיווקיות. 
 10. ידוע לי שפורטל יולדת ודיאדה אינם אחראים על טיב ו/או איכות המוצרים בערכת “חיבוק בקופסה” והאחריות הבלעדית בכל הקשור לאמור היא של החברות המשתתפות בערכה המפורטות בסעיף 7 לעיל.
 11. פתיחת הערכה על ידי מהווה את  הסכמתי לאמור כאן ולא אוכל לבוא בדרישה או תביעה נגד פורטל יולדת ו/או דיאדה בכל הקשור לטיב ו/או איכות המוצרים בערכה.
 12. ידוע לי שפורטל יולדת ודיאדה אינם צדדים לכל התקשרות שלי עם אחת החברות שבסעיף 7. פורטל יולדת ודיאדה אינם אחראים על טיב המוצרים או השירותים שיוצעו לי מטעם כל אחת מחברות אלה.

תקופת מכירה וזכאות לרכוש את ערכת “חיבוק בקופסה”

 1. פורטל יולדת ודיאדה רשאים לקצר או להאריך את משך תקופת המכירה של ערכת חיבוק בקופסה כהגדרתה בסעיף 3 לפי שיקול דעתם.
 2. מחיר מוזל של ערכת “חיבוק בקופסה” יעמוד על 39 ₪ במהלך כל תקופת המכירה. המחיר כולל מע”מ.
 3. תכולת ערכת “חיבוק בקופסה” מפורטת בדף רכישה של הערכה ועשויה להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתם של פורטל יולדת ודיאדה.
 4. הזכאות לרכישה של ערכת “חיבוק בקופסה” ניתנת לרוכש/ת בהריון מעל גיל 18 או בן/בת זוג של אישה בהריון, ערכה אחת לזוג / הריונית חד הורית פר הריון. הבדיקה תתבצע לפי מספר/י ת.ז. האמור מתייחס גם להריונות מרובי עוברים.
 5. זכאות לרכישת ערכת חיבוק בקופסה ניתנת למשתתפים פרטיים בלבד.
 6. זכאות לרכישת ערכת “חיבוק בקופסה” מותנית במילוי כל שדות החובה בדף הרכישה של הערכה והסכמה לכל תנאי תקנון זה.
 7. פורטל יולדת ודיאדה רשאים להסיר ממאגר הנתונים המשמש לרכישת ערכת “חיבוק בקופסה” נתונים שנמסרו ו/או הושגו בצורה לא חוקית. כמו כן, פורטל יולדת ודיאדה רשאים למנוע רכישה של ערכת “חיבוק בקופסה” מכל מי שנחשד/ת שנרשם/ה באופן לא חוקי או בניגוד להוראות תקנון זה, ללא צורך במתן הסבר או נימוק. אני מוותר/ת מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד פורטל ודיאדה יולדת בעניין זה.

איסוף הערכה, החזרה וביטול רכישה

 1. הערכה נלקחת באיסוף עצמי לאחר רכישת הערכה. את הערכה ניתן לאסוף מכל אחד מסניפי עגליס מוצרי תינוקות בע”מ ו/או רשת בייבי סטאר ו/או נקודות איסוף משתנות במהלך כל שעות עבודת הסניף או נקודת האיסוף: לרשימת נקודות איסוף “חיבוק בקופסה”>> 
 2. האיסוף יתאפשר בהצגת הודעת דוא”ל / סמס שיישלחו בסיום הרכישה, עד חודש אחרי הלידה.
 3. לא ניתן להחזיר את הערכה אחרי איסופה.
 4. ניתן לבטל את רכישת הערכה, במידה ועדיין לא נאספה, במהלך 14 יום העוקבים לרכישה. לביטול הרכישה פנה/י באמצעות הטופס בפורטל.

כללי

 1. מומלץ לבדוק את תאריכי פקיעת התוקף של כל המוצרים בערכת “חיבוק בקופסה” ולהימנע משימוש במוצרים שתוקפם פג.
 2. יש להקפיד על שימוש במוצר למטרה לה הוא נועד ולשים לב להוראות היצרן.
 3. תפקידם של פורטל יולדת וחברת דיאדה מסתכם בשיווק הערכה. הימצאות מוצר  אינה מהווה בהכרח המלצה של פורטל יולדת, של דיאדה או של חברות המשתתפות בערכה על השימוש בו.
 4. בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה בין תקנון זה לבין פרסומים אחרים בנושא ערכת חיבוק בקופסה, לרבות פרסומים באמצעי התקשורת – הוראות תקנון זה יגברו לכל דבר ועניין.
 5. תקנון זה יימצא גם בדף הרכישה של ערכת חיבוק בקופסה ובמשרדי הנהלת פורטל יולדת ברח’ העבודה 11, ראש העין.

אנו מאחלים לכם קנייה מהנה ומוצלחת.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או בקשה !

התחברות לאתר

דילוג לתוכן